O nama

O nama

Compact Monitoring Systems je zastupnik finske firme Vaisala, poznate po jedinstvenoj tehnologiji senzora. Proizvodni program Vaisale je podeljen na dve grupe, industrijska merenja i meteorološku opremu.  Vaisala ima veliki izbor sondi za merenje relativne vlažnosti, temperature i tačke rose. U zavisnosti od mesta aplikacije, u ponudi su transmiteri za instalaciju u cevima, na zidu, za  komore i inkubatore, kao i ručni uređaji. Vaisala je razvila i sopstveni sistem za mapiranje i validaciju koji u kombinaciji sa higrometrima zadovoljava i najstržije GxP standarde. Vodeće svetske farmaceutske kuće koriste upravo ovaj sistem za praćenje podataka u svojim postrojenjima, čistim sobama, skladištima, inkubatorima, laboratorijama... 

Vaisala, pored klasičnih vlagomera u ponudi ima i merače vlage u ulju, kao i merače rastvorenih gasova u ulju. Pored fiksnih transmitera za proveru ulja, u ponudi je i prenosni ručni uređaj.

Posvećenost Vaisale očuvanju životne sredine rezultiralo je transmiterima za proveru kvaliteta vazduha, kao i transmiterima za merenje CO2.

 Pored obimnog programa za industrijske aplikacije Vaisala u svom opusu proizvoda ima i meteorološku opremu. O kvalitetu njihovih meteoroloških instriumenata govori i činjenica da su oni zastupljeni na većini svetskih aerodroma, uključujući i sve aerodrome u Srbiji i Crnoj Gori. Pored opreme za aerodrome treba pomenuti i meteorloške stanice. Vaisala dugi niz godina snabdeva meteorološke zavode širom sveta svojim stanicama za sondiranje. Putne stanice sa specijalizovanim Vaisalinim softverom predstavljaju kompletan sistem sa meteorološkim predviđanjem vremena.

 Compact Monitoring Systems zastupa i Process Sensors Corporation,  vodećeg proizvođač NIR i IR senzora za beskontaktno merenje. NIR senzori, za beskontaktno merenje vlage, ulja, proteina i debljine premaza su svoju primenu našli u najizazovnijim industrijama, kao što su drvna, papirna, prehrambena i hemijska industrja.

Više o proizvođačima koje zastupamo pogledajte pod PRINCIPALI.