Process Sensors Corporation

Process Sensors Corporation

Process Sensors Corporation

Process Sensors Corporation, je vodeći proizvođač NIR i IR senzora za beskontaktno merenje. NIR senzori, za beskontaktno merenje vlage, ulja, proteina i debljine premaza su svoju primenu našli u najizazovnijim industrijama, kao što su drvna, papirna, prehrambena i hemijska industrja.

NIR proizvodi su podeljeni u tri grupe, on-line senzori sa fiksnom tačkom merenja, uređaji za merenja u laboratoriji i sistemi za skeniranje.

NIR senzori su nezaobilazni u duvanskoj industriji, o čemu govore i brojne reference za ove uređaje, kako u našoj zemlji tako i širom sveta. 

MCT460 online senzor sa fiksnom tačkom merenja ima nekoliko opcija konfiguracije za besprekornu integraciju u postojeće sisteme. Robusno kućište od livenog aluminijuma obezbeđuje godine pouzdanog rada i u najtežim uslovima.
Merenje u proizvodu sastavljenom od više komponenata može se izvršiti za sledeće parametre:
 • Vlaga
 • Ulje/masnoća
 • Proteini
 • Debljina premaza
 • Alkohol
 • Temperatura
 • Smola
Process Sensors Corporation MCT460
Process Sensors OI

MCT460 pametni senzor je dizajniran da obezbedi konstantan i pouzdan rad. Prednosti svih on-line Process Sensor Corporation NIR pametnih senzora su:

 • Visoka tačnost i ponovljivost
 • Na njihov rad ne utiče relativna vlažnost, promene u temperaturi proizvoda, ambijentalno osvetljenje, kao ni visoka temperatura radnog okruženja
 • Bezkontaktno kontinualno merenje
 • Jednostavna kalibracija
Guardian-HD_Converting_Web_Profiling_System_v1
MCT460_Online_Moisture_Sensor_v1
MCT466-SF_brochure-process-sensors
MT56X
QuikCheck_brochure_2020
QuikTest_4pg_Product_BR_web

 

Više o proizvodima i aplikacijama pogledajte ovde.