top of page

Početna   /   Oprema   /   Merenje protoka

MERENJE PROTOKA

Dizajn sistema za merenje protoka uključuje široku lepezu multidisciplinarnih aktivnosti uključujući modeliranje senzora protoka, protoka fluida i interakcije senzor/tečnost kroz korišćenje tehnika proračuna; razvoj naprednih sistema pretvarača i njihovu pridruženu obradu signala i laboratorijsku i terensku procenu celokupnog sistema u idealnim i poremećenim uslovima

bottom of page