top of page

Početna   /   Oprema   /   Analitička oprema   /   Kontroleri za prečišćavanje vode

KONTROLERI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE

Dizajnirana za visoko precizno upravljanje višestrukim aplikacijama, Kontrol serija pruža rešenja koja se mogu koristiti kao kontroleri bazena i spa centara, kontrolni sistemi rashladnih tornjeva i za kontrolu zamućenosti u tretmanu vode među bezbroj drugih procesa.

Sa najsavremenijom tehnologijom daljinskog povezivanja koja je uključena u najnovije modele, korisnici serije Kontrol mogu pristupiti „podacima na zahtev“ i izvršiti suštinska podešavanja doziranja hemikalija sa bilo koje lokacije putem računara, laptopa ili pametnog uređaja za neuporedivu kontrolu nad njihovom primenom.

Ovi jednostruki, dvostruki i višeparametarski kontroleri uključuju intuitivne menije i pojednostavljeno programiranje kao standard zajedno sa IP65 zaštitom za spoljna okruženja, tako da bez obzira da li koristite proces reverzne osmoze, tretirate otpadnu vodu ili dozirate hemikalije u ribnjaku, serija Kontrol nudi Kontroleri za tretman vode koji su jednostavni za upotrebu za svaku potrebu.

Kontrol serija omogućava operateru da prati ključne vrednosti u skoro svakoj aplikaciji koja pokriva sledeće parametre:

     -   pH
     -   ORP
     -   Provodljivost
     -   Hlor
     -   Kiseonik
     -   Zamućenost
     -   Suspendovane materije
     -   Persirćetna kiselina
     -   Ozon
     -   Brom
     -   Peroksid
     -   Protok
     -   Temperaturu

Aplikacije:

     -   Komercijalni bazeni
     -   Tretman rashladne vode
     -   Industrija
     -   Prečišćavanje vode za piće
     -   Stambeni bazeni
     -   Prečišćavanje otpadnih voda
     -   Poljoprivreda
     -   Prečišćavanje vode u bazenima

bottom of page