Kontakt - Compact MS
Vaisala

Profesor Vilho Vaisala je 1931. godine pronašao palu rusku radiosondu. Divio se njihovoj ideji da koriste radio tehnologiju za dobijanje rezultata osmatranja. Želeo je da unapredi tu ideju u skladu sa svojim standardima kvaliteta. Profesor Vaisala je svoju poznatu inovaciju finalizovao 1936. godine, osnovao Vaisalu i prodao prve radiosonde MIT-u. Rođen je novi globalni pionir tehnologije.
Danas je Vaisala globalni lider u meteorološkim merenjima, industrijskim merenjima i merenjima za osmatranje kvaliteta životne sredine, sa sedištem u Vanti u Finskoj. Sa iskustvom od preko 80 godina, Vaisala teži misiji Osmatranja za bolji svet