top of page

Početna   /   Oprema   /   Merenja u meteorologiji   /   Meteorologija   /   Meteorološki i ekološki senzori

METEOROLOŠKI I EKOLOŠKI SENZORI

Posmatranja vremena na površini pružaju fundamentalne podatke koji omogućavaju rana upozorenja o pokretnim vremenskim frontovima. A, monitoring životne sredine pruža kritične informacije o zagađivačima koji utiču na zdravlje zajednica. Svaka mreža za praćenje počinje sa pouzdanim senzorima. Vaisaline senzore koriste hiljade kupaca širom sveta u različitim aplikacijama, kako same tako i uparene sa Vaisala meteorološkim stanicama. Dizajnirani su da rade u najstrožim okruženjima, od ekstremne hladnoće do sparinih uslova sa visokom vlažnošću. Vaisalini senzori su robusni, precizni i jednostavni za upravljanje. Ovo vam pomaže da kombinujete idealne individualne tehnologije u optimalnu mrežu za vas i vaš tim.

U nastavku možete pogledati neke od uređaja koji su povezani sa ovim tipom merenja.

Visina oblaka

Multiparametarska meteorološka stanica

Padavine

Pritisak

Stanje površine puta i piste